A tool used for modding the BGM files from Kingdom Hearts games
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Gauvain Roussel-Tarbouriech 56e19a28c5 Figured I'd fix this since Xad linked it 4 lat temu
BGM2MIDI Initial commit v2 6 lat temu
MIDI2BGM Figured I'd fix this since Xad linked it 4 lat temu
.gitattributes :octocat: Added .gitattributes & .gitignore files 6 lat temu
.gitignore :octocat: Added .gitattributes & .gitignore files 6 lat temu
BGM_Tools.sln Initial commit v2 6 lat temu
BGM_Tools.v12.suo Initial commit v2 6 lat temu
LICENSE.md Initial commit v2 6 lat temu
README.md Initial commit v2 6 lat temu

README.md

BGM_Tools

Tools I have made which have for only goal to edit KH proprietary BGM files.