My solutions for google foobar
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Gauvain Roussel-Tarbouriech 6c30fb3fb2
Time to finish this article I guess
1 rok temu
.gitignore Time to finish this article I guess 1 rok temu
README.md Time to finish this article I guess 1 rok temu
bringing_a_gun_to_a_guard_fight.py Time to finish this article I guess 1 rok temu
distract_the_guards.py Time to finish this article I guess 1 rok temu
en_route_salute.py Time to finish this article I guess 1 rok temu
end.py Time to finish this article I guess 1 rok temu
expanding_nebula.py Time to finish this article I guess 1 rok temu
find_the_access_code.py Time to finish this article I guess 1 rok temu
fuel_injection_perfection.py Time to finish this article I guess 1 rok temu
ion_flux_relabeling.py Time to finish this article I guess 1 rok temu
queue_to_do.py Time to finish this article I guess 1 rok temu
solar_doomsday.py Time to finish this article I guess 1 rok temu

README.md

foobar

My Solutions for the Google Foobar challenge, full writeup available here