An ISA definition for Kingdom Hearts 2 AI https://govanify.com/post/kh2ai/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

17 wiersze
548 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <language_definitions>
 3. <language processor="kh2ai"
 4. endian="little"
 5. size="32"
 6. variant="default"
 7. version="0.1"
 8. slafile="kh2ai.sla"
 9. processorspec="kh2ai.pspec"
 10. manualindexfile="../manuals/kh2ai.idx"
 11. id="kh2_ai:le:32:default">
 12. <description>Kingdom Hearts 2 pseudo-processor 32-bit little-endian</description>
 13. <compiler name="default" spec="kh2ai.cspec" id="default"/>
 14. </language>
 15. </language_definitions>