Model importer for Kingdom Hearts II
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Gauvain Roussel-Tarbouriech b40f68ea83
Fix naming²
3 lat temu
.clang-format Reformatting the entire tool 3 lat temu
LICENSE MITing that shit just in case 3 lat temu
README.md Fix naming² 3 lat temu
kh2mdlx.cpp Fix the bug that required a huge number of file handles simultaneously for big models 3 lat temu
meson.build Coherent naming 3 lat temu

README.md

kh2mdlx

This tool is a model importer and exporter for the game kh2.