NixOS Advanced Virtual Infrastructure
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
Gauvain Roussel-Tarbouriech 804fc2c179
service: disable journald on graphical
2 weken geleden
.git-crypt Add 1 git-crypt collaborator 1 jaar geleden
bootstrap initial switch to profiles, add canary check 3 weken geleden
components service: disable journald on graphical 2 weken geleden
docs daemon: remove the need for upower 2 weken geleden
infrastructure alastor: what one line can change sometimes... 2 weken geleden
profiles service: disable journald on graphical 2 weken geleden
secrets service: disable journald on graphical 2 weken geleden
.gitattributes git-crypt: make sure not to burn myself 5 maanden geleden
.gitignore alastor: what one line can change sometimes... 2 weken geleden
.pre-commit-config.yaml formatting: change hooks and add a reminder 1 maand geleden
README.md initial switch to profiles, add canary check 3 weken geleden
TODO.md ime: disable for now 2 weken geleden
default.nix initial switch to profiles, add canary check 3 weken geleden

README.md

navi == === navi(NixOS Advanced Virtual Infrastructure) is a set of NixOS configuration files handling my own internal infrastructure.

Currently the machines populated by this configuration are:

  • alastor
  • xanadu

Do not forget to run pre-commit install to get the formatting hooks running before contributing!