NixOS Advanced Virtual Infrastructure
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Gauvain Roussel-Tarbouriech 804fc2c179
service: disable journald on graphical
2 tygodni temu
.git-crypt Add 1 git-crypt collaborator 1 rok temu
bootstrap initial switch to profiles, add canary check 3 tygodni temu
components service: disable journald on graphical 2 tygodni temu
docs daemon: remove the need for upower 2 tygodni temu
infrastructure alastor: what one line can change sometimes... 2 tygodni temu
profiles service: disable journald on graphical 2 tygodni temu
secrets service: disable journald on graphical 2 tygodni temu
.gitattributes git-crypt: make sure not to burn myself 5 miesięcy temu
.gitignore alastor: what one line can change sometimes... 2 tygodni temu
.pre-commit-config.yaml formatting: change hooks and add a reminder 1 miesiąc temu
README.md initial switch to profiles, add canary check 3 tygodni temu
TODO.md ime: disable for now 2 tygodni temu
default.nix initial switch to profiles, add canary check 3 tygodni temu

README.md

navi == === navi(NixOS Advanced Virtual Infrastructure) is a set of NixOS configuration files handling my own internal infrastructure.

Currently the machines populated by this configuration are:

  • alastor
  • xanadu

Do not forget to run pre-commit install to get the formatting hooks running before contributing!